Tìm kiếm tin tức
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lấy ý kiến cử tri về đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương
Ngày cập nhật 22/02/2024

Ngày 26/01/2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế (viết tắt là Đề án).

⏰ Thời gian lấy ý kiến từ ngày 26/02 - 02/3/2024 bằng hình thức phát phiếu theo hộ gia đình. Đối tượng cử tri lấy ý kiến là công dân đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú tại địa phương từ đủ 18 tuổi trở lên, tính từ thời điểm từ ngày 24/01/2024 trở về trước.

👉Mục đích nhằm tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với các đơn vị hành chính có liên quan, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng pháp luật; thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về sự cần thiết thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đến mỗi cử tri. Từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Tập tin đính kèm:
Ban VH-TT
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 169