Tìm kiếm tin tức
HĐND THỊ TRẤN TỔ CHỨC KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ TƯ
Ngày cập nhật 19/03/2024

Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2024 của UBND huyện về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chiều ngày 06/3/2024, Hội đồng nhân dân tổ chức kỳ họp Chuyên đề lần thứ 4, HĐND thị trấn khóa III nhiệm kỳ 2021-2026. HĐND thị trấn xem xét Báo cáo và tờ trình của UBND thị trấn Về việc đề nghị tán thành chủ trương thành lập Thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại kỳ họp, Đ/c Hồ Viết Quyết –CT.UBND thị trấn Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về việc thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế; thông qua Tờ trình của UBND thị trấn về việc thông qua chủ trương Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế.

Dưới đây là một số hình ảnh tại kỳ họp:

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 161