Tìm kiếm tin tức
UBND tỉnh Công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Công chứng
Ngày cập nhật 13/06/2024

UBND tỉnh Công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Công chứng

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1394/QĐ-UBND ngày 29/5/2024 công bố danh mục 07 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp và 04 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tư pháp.

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp (07TTHC): Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên; Cấp lại Thẻ công chứng viên; Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng; Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng; Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất; Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập; Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận chuyển nhượng.

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tư pháp (04 TTHC): Bổ nhiệm công chứng viên; Bổ nhiệm lại công chứng viên; Miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn nhiệm); Thành lập Văn phòng công chứng.

 

Tập tin đính kèm:
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 73