Tìm kiếm tin tức
HĐND thị trấn Phú Đa tổ chức kỳ họp thứ 7, Khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026!
Ngày cập nhật 25/12/2023
Kỳ họp thứ 7-HĐND Khóa III-Nhiệm kỳ 2021-2026

           Thực hiện chương trình làm việc của HĐND Khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 21/12/2023, HĐND thị trấn Phú Đa tổ chức kỳ họp thứ bảy nhằm đánh giá tổng kết tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng  an ninh năm 2023; thảo luận và đưa ra các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, đồng thời biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

       Tham dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Lê Đình Phong, Ủy viên thường vụ huyện ủy – PCT.HĐND huyện và các đại biểu HĐND huyện được bầu trên địa bàn thị trấn Phú Đa. Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thị trấn, trưởng các ban, ngành, đoàn thể thị trấn; hiệu trưởng các trường, tổ trưởng các tổ dân phố, chủ nhiệm 2 hợp tác xã, thú y trưởng, trưởng tạm y tế và các vị đại biểu HĐND thị trấn Phú Đa khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

       Tại kỳ họp, đại biểu đã được nghe Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và  Phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2023 và dự toán thu chi ngân sách năm 2024; kết quả thực hiện đầu tư công năm 2023 và kế hoạch đầu tư công năm 2024. Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6 của HĐND thị trấn khóa III. Thông báo của UBMTTQVN thị trấn về tình hình xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc thị trấn tham gia xây dựng chính quyền năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024.

           Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tập trung, dân chủ, trí tuệ kỳ họp đã thảo luận đề ra các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; thống nhất biểu quyết, quyết nghị các Nghị quyết đã đề ra tại kỳ họp. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu và nghị quyết đề ra tại Kỳ họp, Ông Lê Văn Nhất – Chủ tịch HĐND thị trấn phát biểu bế mạc tại kỳ họp nhấn mạnh: “Thay mặt Hội đồng nhân dân thị trấn giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân thị trấn chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; giao trách nhiệm cho các ban và các vị đại biểu HĐND thị trấn phối hợp với Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn tổ chức phổ biến, giám sát và đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định; đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, đoàn kết, nhất trí phát huy những kết quả đã đạt được, huy động mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh” ./.

 

Tập tin đính kèm:
Ban VH-TT
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 75