Tìm kiếm tin tức
Đại hội Chi hội Luật gia thị trấn Phú Đa lần thứ III, nhiệm kỳ 2024-2029
Ngày cập nhật 04/02/2024

         Ngày 31/01/2024, Chi hội Luật gia thị trấn Phú Đa tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Ngọc Yên, Chủ tịch Hội Luật gia huyện Phú Vang; đồng chí Lê Thuận, UVTVHU-Bí thư Đảng uỷ thị trấn.

        Đại hội chi Hội Luật gia thị trấn lần III, nhiệm kỳ 2024-2029 tập trung đánh giá lại những kết quả nổi bật của chi hội nhiệm kỳ 2019-2024, đồng thời xác định nhiệm vụ chính trị của Hội và đề ra phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới. Đại hội lần này còn có nhiệm vụ quan trọng nữa là đoàn kết, dân chủ, phát huy trí tuệ và trách nhiệm cao để lựa chọn, giới thiệu các đồng chí hội viên có uy tín, năng lực để bầu vào Ban Chấp hành chi Hội Luật gia thị trấn khoá III, nhiệm kỳ 2024-2029 để lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết và chương trình hành động của Đại hội. Nhằm góp phần xây dựng thị trấn Phú Đa ổn định về chính trị, kinh tế - xã hội ngày phát triển, quốc phòng – an ninh ngày vững mạnh, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

                                  Đ/c Lê Thuận, UVTVHU - Bí thư Đảng uỷ phát biểu tại Đại hội

          Đại hội chi Hội Luật gia thị trấn lần III, nhiệm kỳ 2024-2029 tập trung đánh giá lại những kết quả nổi bật của chi hội nhiệm kỳ 2019-2024, đồng thời xác định nhiệm vụ chính trị của Hội và đề ra phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới. Đại hội lần này còn có nhiệm vụ quan trọng nữa là đoàn kết, dân chủ, phát huy trí tuệ và trách nhiệm cao để lựa chọn, giới thiệu các đồng chí hội viên có uy tín, năng lực để bầu vào Ban Chấp hành chi Hội Luật gia thị trấn khoá III, nhiệm kỳ 2024-2029 để lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết và chương trình hành động của Đại hội. Nhằm góp phần xây dựng thị trấn Phú Đa ổn định về chính trị, kinh tế - xã hội ngày phát triển, quốc phòng – an ninh ngày vững mạnh, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

          Trong thời gian qua, Chi hội đã bám sát các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác của Hội Luật gia, chủ động xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác. Hoạt động của Hội ngày càng đa dạng, phong phú, chất lượng công tác hội được nâng lên. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường, góp phần vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Các luật gia trong Chi hội đã tích cực tham gia góp ý bổ sung vào các dự án luật. Kết quả nhiệm kỳ qua, chi hội đã tham gia góp ý 07 văn bản Luật, 11 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội; phối hợp tổ chức rà soát các văn bản pháp luật hết hiệu lực để tham mưu cơ quan nhà nước trong chỉ đạo và điều hành. Phối hợp hỗ trợ, tư vấn pháp luật cho hơn 265 lượt người, tư vấn qua điện thoại và gia đình có 177 lượt người và tư vấn giải quyết khiếu nại trong nhân dân 18 đợt và tham mưu kiện toàn 09 tổ hòa giải đi vào hoạt động có hiệu quả. Phối hợp tổ chức 06 đợt tuyên truyền pháp luật cho nhân dân, kết quả có hơn 296 lượt người tham gia, trong đó bao gồm: Luật đất đai, Luật xây dựng, Luật An ninh mạng và một số văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Ngoài ra chi Hội mời Hội Luật gia tỉnh Thừa Thiên Huế về hỗ trợ và triển khai tuyên truyền các Luật mới và một số Luật sửa đổi, bổ sung cho cán bộ và hội viên.

         Đại hội chi Hội Luật gia thị trấn có ý nghĩa quan trọng, là diễn đàn chính trị để bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình và cùng thống nhất xây dựng một chương trình hành động của chi Hội Luật gia thị trấn. Các hoạt động của Đại hội cũng là dịp để nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên và nhân dân về vị trí, vai trò của chi Hội Luật gia trong việc tham gia thực hiện pháp luật của Nhà nước tại địa phương./.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

 

Ban VH-TT
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 74