Tìm kiếm tin tức
Phú Đa ra quân ngày "Chủ nhật xanh"
Ngày cập nhật 19/10/2019

Để phong trào “Ngày Chủ nhật Xanh” tiếp tục duy trì một cách thường xuyên và rộng khắp, mang lại hiệu quả và ý nghĩa thiết thực trong cộng đồng và toàn xã hội.

Chiều ngày 18 tháng 10 năm 2019, toàn thể cán bộ, công chức, các ban ngành Đoàn thể thị trấn Phú Đa, nhân dân dân thị trấn cùng phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện Phú Vang ra quân làm vệ sinh môi trường tại các tuyến đường nội thị trung tâm thị trấn Phú Đa. 

Cán bộ và nhân dân làm vệ sinh tại tuyến đường Hồ Đắc Trung, thị trấn Phú Đa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 8