Tìm kiếm tin tức
GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỜI 4.0
Ngày cập nhật 19/10/2023

Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 gồm có 2 phần thi gồm: thi trắc nghiệm trên môi trường mạng và video clip tuyên truyền về công tác cải cách hành chính. Tại Hội thi năm nay, Ban Tổ chức nhận được 110 video clip tuyên truyền về công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương (bao gồm 02 clip của cơ quan Trung ương, 19 clip của cơ quan cấp sở, 11 clip của cấp huyện, 77 clip của cấp xã và 01 clip của đơn vị trường học). Các video clip chủ yếu tập trung vào các nội dung như: giới thiệu, quảng bá hình ảnh địa phương, đơn vị gắn với quyết tâm đẩy mạnh công tác CCHC; tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách thức giao dịch TTHC tại Trung tâm hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã; việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách TTHC; tăng cường đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức…

Hướng dẫn người dân đến làm TTHC
Hướng dẫn người dân đến làm TTHC

 

 

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 8