Tìm kiếm tin tức
Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thị trấn tháng 04 năm 2024 (Từ ngày 01/04/2024 đến ngày 30/04/2024)
Ngày cập nhật 28/05/2024
STT Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp Tổng số Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tổng số Trước hạn Đúng hạn Trễ hạn Tổng số Trong hạn Quá hạn
  Tổng cộng 349 340 276 59 5 9 9 0
1 Bảo trợ xã hội (Cấp huyện) 5 5 5 0 0 0 0 0
2 Chứng thực 220 220 218 2 0 0 0 0
3 Đất đai 6 6 4 0 2 0 0 0
4 Đất đai (Cấp huyện) 2 2 2 0 0 0 0 0
5 Hộ tịch 110 101 42 56 3 9 9 0
6 Quy hoạch xây dựng 5 5 5 0 0 0 0 0
7 TTHC liên thông lĩnh vực Người có công (Cấp huyện) 1 1 0 1 0 0 0 0

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 37