Tìm kiếm tin tức
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Công văn số 454/TTg-KSTT ngày 25/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ Ngày 25/6/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn số 454/TTg-KSTT về việc triển khai, thực hiện Nghị định số 63/2024/NĐ-CP
UBND tỉnh Công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Công chứng
Theo kế hoạch tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024, thời gian tổ chức dự kiến từ ngày 20/6/2024, kết thúc vào ngày 16/7/2024. Hội thi nhằm phổ biến, tuyên truyền...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 10/4/2024 công bố danh mục 07 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải và Uỷ ban nhân dân...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 973/QĐ-UBND ngày 08/4/2024 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.  Theo đó, 02 TTHC sửa...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 97