Tìm kiếm tin tức
CHUYỂN ĐỔI SỐ
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Kế hoạch “Phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024”. Với mục đích, phát triển hạ tầng số đáp ứng yêu cầu thông tin liên lạc phục vụ công...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 04 tháng 04 năm 2024 về Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng Chuyển đổi số các cấp của tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký...
        Thực hiện công ván số 04/VHTT ngày 04/01/2024 của Phòng Vh&TT huyện Phú Vang về việc triển khai ứng dụng Chú nhật xanh trên nền tàng Hue-S. UBND thị trấn hướng dẫn để các đơn vị, tổ chức, cá nhân...
          Kính thưa quý vị, thưa toàn thể nhân dân!          “Sổ sức khỏe điện tử” và “Bác sĩ cho mọi nhà” là ứng dụng mới của...
Nhằm góp phần phổ biến, tuyên truyền, nâng cao mức độ tiếp cận nền tảng số Hue-S cho người dân trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu về nền tảng số Hue-S từ ngày 23/10 đến ngày...
Bộ Thông tin và Truyền thông phát động Tháng hành động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023 với nhiều hoạt động tập trung vào thúc đẩy, phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới trong các...
Tại chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) năm 2023, nhiều kết quả tích cực về dữ liệu số được công bố.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 4