Tìm kiếm tin tức
THÔNG BÁO sử dụng tài khoản Doanh nghiệp đăng nhập cổng dịch vụ công tỉnh
Ngày cập nhật 20/10/2023

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh. Hiện tại, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh đã chuyển đổi sử dụng thống nhất giải pháp xác thực tài khoản công dân định danh với CSDLQG về dân cư và xác thực với hệ thống VNConnect của Cổng dịch vụ công quốc gia.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai đảm bảo các nội dung sau:

1. Tài khoản Doanh nghiệp:

Để thống nhất với tài khoản của Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh sử dụng cơ chế xác thực từ Cổng dịch vụ công quốc gia để đăng nhập đối với tài khoản doanh nghiệp khi thực hiện đăng nhập và đăng ký hồ sơ trên cổng dịch vụ công tỉnh.

2. Tài khoản Cơ quan nhà nước:

Đối với tài khoản là Cơ quan nhà nước: Cổng dịch vụ công tỉnh sử dụng tài khoản là mã định danh đã được cấp để đăng nhập.

3. Tài khoản Công dân:

Thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2740/STTTT-IOC ngày 10/10/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc chuyển đổi hệ thống xác thực tài khoản Công dân trên cổng dịch vụ công tỉnh (file đính kèm).

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai./. 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 6