Tìm kiếm tin tức
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
74 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
S? 93/KH-UBND11/10/202311/10/2023xVề việc thực hiện công tác triển khai kế hoạch phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023
S? 93/KH-UBND11/10/202311/10/2023xVề việc thực hiện công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023Đề nghị tv BCĐ PCGD, XMC năm 2023 triển khai thực hiện
S?: 246 /QÐ-UBND05/09/202305/09/2023xVề việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của UBND thị trấn Phú Đa
S?: 162/TB-UBND07/08/202307/08/2023xVề việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban biên tập Trang thông tin điện tử (Website) thị trấn
S?: 204 /QÐ-UBND13/07/202313/07/2023xVề việc kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử (Website) thị trấn Phú Đa
S?: 205/QÐ-UBND13/07/202313/07/2023xVề việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban biên tập Trang thông tin điện tử (Website) thị trấn Phú Đa
S?: 65/KH-UBND25/05/202325/05/2023xTriển khai thực hiện Kế hoạch hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện Phú Vang năm 2023 của UBND trị trấn Phú Đa
S?: 55 /TB-UBND21/04/202321/04/2023x“Về thống kê phiếu khảo sát mức độ hài lòng cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận TN&TKQ thị trấn Phú Đa Quý I, năm 2023.”
S?: 162/TB-UBND07/04/202307/04/2023x“Về thống kê phiếu khảo sát mức độ hài lòng cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận TN&TKQ thị trấn Phú Đa Quý I, năm 2023.”
S?: 51 /KH-UBND05/04/202305/04/2023xKhảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị trấn Phú Đa.
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 4