Tìm kiếm tin tức
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
77 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
28/KH-UBND24/01/202424/01/2024xKế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024
26/KH-UBND19/01/202419/01/2024xTriển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng “Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh” năm 2024
16/KH-UBND09/01/202409/01/2024xTriển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024
S? 93/KH-UBND11/10/202311/10/2023xVề việc thực hiện công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023Đề nghị tv BCĐ PCGD, XMC năm 2023 triển khai thực hiện
S? 93/KH-UBND11/10/202311/10/2023xVề việc thực hiện công tác triển khai kế hoạch phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023
S?: 246 /QÐ-UBND05/09/202305/09/2023xVề việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của UBND thị trấn Phú Đa
S?: 162/TB-UBND07/08/202307/08/2023xVề việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban biên tập Trang thông tin điện tử (Website) thị trấn
S?: 204 /QÐ-UBND13/07/202313/07/2023xVề việc kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử (Website) thị trấn Phú Đa
S?: 205/QÐ-UBND13/07/202313/07/2023xVề việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban biên tập Trang thông tin điện tử (Website) thị trấn Phú Đa
S?: 65/KH-UBND25/05/202325/05/2023xTriển khai thực hiện Kế hoạch hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện Phú Vang năm 2023 của UBND trị trấn Phú Đa
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 6