Tìm kiếm tin tức
TÓM TẮT ĐỀ ÁN THÀNH LẬP THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Ngày cập nhật 19/03/2024

1. Sự cần thiết thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương

1.1. Thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương xuất phát từ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tỉnh đối với vùng Bắc Trung bộ, Duyên hải miền Trung và cả nước. Thừa Thiên Huế có nhiều lợi thế về kinh tế biển, về sự liên thông giữa hệ thống cửa khẩu trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, mở rộng giao lưu với các địa phương trong và ngoài nước; có vị thế quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; có đầu mối giao thông quan trọng;...

1.2. Thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương xuất phát từ yêu cầu của lịch sử và thực tiễn phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.

1.3. Thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương xuất phát từ yêu cầu bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa - lịch sử đặc sắc của dân tộc.

1.4. Thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương xuất phát từ yêu cầu phát triển theo quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

1.5. Thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương xuất phát từ yêu cầu của nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

(chi tiết có file đính kèm)

 

Tập tin đính kèm:
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 169