Tìm kiếm tin tức
Quyết định kiện toàn Hội đồng đấu giá để cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn thj trấn Phú Đa, huyện Phú Vang
Ngày cập nhật 23/10/2023
Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 7