Tìm kiếm tin tức
Triển khai Ứng dụng Chủ nhật xanh trên nền tảng Huế S
Ngày cập nhật 10/01/2024

        Thực hiện công ván số 04/VHTT ngày 04/01/2024 của Phòng Vh&TT huyện Phú Vang về việc triển khai ứng dụng Chú nhật xanh trên nền tàng Hue-S. UBND thị trấn hướng dẫn để các đơn vị, tổ chức, cá nhân chủ động tham gia. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết sử dụng ứng dụng Chủ nhật xanh trên nền tàng Hue-S:

 

 

Tập tin đính kèm:
Ban VH-TT
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 158